Admin
Admin
Admin
Admin
PHP 7.4 có gì HOT :v
Tên : Đức Nghĩa
Sinh nhật : 27.06.2004
Thành phố, quốc gia: Việt Nam
Giới thiệu :
Fb.com/ducnghiait
Điện thọai: 038372xxxx
E-mail: trandoducnghia@gmail.com
ICQ :
Skype:
Website: Trang web : [Xem thử] [Truy cập]
Bình luận | Bài viết | chát box
Tài liệu MOS
[div=Loại bỏ tất cả thuộc tính tìa liệu Document Properties và thông tin cá nhân Personal Information khỏi tài liệu. Giữa nguyên các thuộc tính ẩn khác. ]1. Chọn thẻ FILE. 2. Trong thanh Info, kích chọn Check for Issues và chọn Inspect Document. 3. Trong cửa sổ Document Inspector, chấp nhận tất c... >>
Share Source BOT Like Bình Luận TeaMobi Nodejs
# nguyenthanhson (14.05.2020 / 19:43)
Link error
public mà :v... >>
Share Source BOT Like Bình Luận TeaMobi Nodejs
viết trên Nodejs, sử dụng để tự động thả thích các bình luận tại diễn đàn teamobi.com Installation Yêu cầu máy bạn phải có sẵn nodejs, CD tới mục chứa code rồi thực hiện các lệnh NPM sau :
  1. npm install request npm install fs npm install cron node team.js
Xem chi ti... >>
Share code tự động trả lời tin nhắn cá nhân
# fuc03 (05.05.2020 / 22:20)
Ngon đấy
Code mình sahre thì chã ngon :v... >>
Share code tự động trả lời tin nhắn cá nhân
quên nữa :v phần trả lời các bạn gõ @ nếu muốn bot nó trả lời tên người đó. ví dụ Bạn Tên : Nguyễn Trung nhắn tin cho mình với dòng chữ : 'XIN CHÀO' trong data đã lưu là 'BOT CHÀO @' khi đó bot sẽ reply lại là 'XIN CHÀO NGUYỄN TRUNG' nhé.... >>
Share code tự động trả lời tin nhắn cá nhân
Sử dụng sẽ tự động trả lời tin nhắn cho người khác chạy bằng cookie. Cách hoạt động như sau : - GET tất cả các tin nhắn chưa đọc ( max 10). - Get nội dung tin nhắn họ nhắn. - Lấy nội dung đó song sẽ tìm kiếm %like% trong database nội dung gần khớp với tin nhắn và gửi lại cho người đó. [b]Lưu ý... >>
Source Đăng nhập dấu ấn rồng và GET danh sách nhân vật
# fuc03 (01.05.2020 / 16:58)
:v hello bro
Hello :v... >>
Source Đăng nhập dấu ấn rồng và GET danh sách nhân vật
# fuc03 (01.05.2020 / 16:54)
Hay ≥﹏≤
hmhmhm :v... >>
Share code Advertising mạng quảng cáo như Adsense
# phamvanhoai (11.04.2020 / 13:24)
bác có code nào chèn mã adsense vào giống admarket.network không
Hong :v... >>
Mã nguồn Wap/Web | PHP - MySQL
(14.04.2020 / 08:22)
Tổng số: 35Thống kê