Share Source BOT Like Bình Luận TeaMobi Nodejs

239 lượt xem và 2 bình luận
Tags:
 • Share
 • Source
 • BOT
 • Like
 • Bình
 • Luận
 • TeaMobi
 • Nodejs

 • Admin
   Thứ Năm 14 thág 5, 19:39

  Share Source BOT Like Bình Luận TeaMobi Nodejs


  viết trên Nodejs, sử dụng để tự động thả thích các bình luận tại diễn đàn teamobi.com

  Installation
  Yêu cầu máy bạn phải có sẵn nodejs, CD tới mục chứa code rồi thực hiện các lệnh NPM sau :

  1. npm install request
  2. npm install fs
  3. npm install cron
  4. node team.js

  Xem chi tiết tại & download github : Trang web : [Xem thử] [Truy cập]
  video : Trang web : [Xem thử] [Truy cập]
  Write bởi DucNghia.

  Đã chỉnh sửa
  • idthienan11idthienan11
  • idthienan11 đã bày tỏ cảm xúc.
  Admin
   Thứ Năm 14 thág 5, 19:44

  # nguyenthanhson (14.05.2020 / 19:43)
  Link error

  public mà :v

  123456h
  • 123456h [Off]
  • Thành viên mới
   Thứ Bảy 16 thág 5, 22:52

  đã chạy rất là ok thank nha

  • AdminAdmin
  • Admin đã bày tỏ cảm xúc.


  Thống kê